U
Click for Toronto, Ontario Forecast

Google

 

 
BOTULISME
forårsages af toksiner (giftstoffer) IKKE af  bacteria eller virus
 

Årsag
Botulisme (pølseforgiftning) forårsages af toksiner (giftstoffer). Toksinerne produceres hovedsagelig af den sporedannende bakterie Clostridium botulinum og består af en gruppe af beslægtede toksiner - også kaldet neurotoksiner (A til G). Neurotoksinerne optages i de motoriske nervecellers udløbere (axoner), hvorefter nervecellen inaktiveres med lammelser af kroppens muskler til følge. Lammelse af lungernes muskelfunktion kan give vejrtrækningsbesvær og være dødelig. Helbredelse kan kun ske ved, at nervecellen opbygger et nyt axon, hvilket kan tage flere måneder.
 

 
A                                               B
A: Længde- og tværsnit af vegetative C. botulinum bakterier i høj forstørrelse.
B: C. botulinum sporer (fortykket i den ene ende) samt vegetative celler m. tynde flageller. For-størret x 2.000.
Kilde: A: www.pbs.org/ (8-07-02) og www.denniskunkel.com/ ( 24-07-02)

Forekomst
C. botulinum er naturligt forekommende overalt i verden. Specielt findes bakterien i jord og i mavetarmkanalen hos en række fisk og pattedyr. Under ilt-fattige forhold danner bakterien toksiner. Toksinerne er meget farlige og kan være dødelig selv i meget små mængder.

Smitteveje og reservoir
Der findes 3 former for botulisme:

1) infantil infektion, også kaldet spædbarnsbotulisme, opstår i forbindelse med indtagelse af bakteriesporer eksempelvis fra honning. Større børn og voksne bliver normalt ikke syge af sporerne men kun af toksinet. I fordøjelseskanalen hos spædbørn er bakteriefloraen imidlertid meget anderledes, og her kan sporerne omdannes til aktive toksinproducerende bakterier.

2) sårinfektion, hvor bakterien trænger gennem et sår i huden og danner sit giftstof.

3) fødebåren infektion, hvor toksinet indtages via forurenede fødevarer. Ved dårligt konserverede fødevarer kan bakterien opformeres og danne toksinet. De fleste tilfælde af botulisme ses i forbindelse med hjemmekonserverede frugt- og grøntsagsprodukter. De fleste botulisme-bakterier udvikler CO2 under vækst, og derfor vil forurenede konserves ofte bule ud i bund og låg.
 

Symptomer
Inkubationstiden er 12-36 timer, evt. op til en uge, afhængig af smittevej og dosis. Indledningsvis udvikles sløret syn, store pupiller, hængende øjenlåg, lysskyhed, lydoverfølsomhed, besværet tale og synkebesvær pga. lammelse af kranienerverne. Senere udvikles tiltagende symmetrisk muskelslaphed eller lammelse, som involverer kroppen (vejrtrækningsbesvær) og ekstremiteter. Endvidere kan ses symptomer fra det autonome nervesystem i form af mundtørhed, tarmslyng, forstoppelse og besværet vandladning. Temperatur, følesans og bevidsthedsniveau er i reglen upåvirket. Symptomerne er uafhængige af optagelsesmåden.
 
 
 

Diagnose
Diagnosen kan verificeres vhja en blodprøve til museneutralisationstest og typebestemmelse. Blodprøve skal tages snarest muligt efter, at diagnosen er blevet stillet eller sandsynliggjort og inden evt. serumbehandling. Afføring eller luftvejssekret samt prøveopsamling fra mistænkte smittekilder kan bruges til påvisning af C. botulinum eller toksinet. Undersøgelsen udføres altid som hasteundersøgelse. Undersøgelsen varer et par dage, men i visse tilfælde kan positivt resultat foreligge allerede 1 døgn efter prøvernes modtagelse. Positivt resultat udtelefoneres altid med efterfølgende skriftligt svar (se endvidere under diagnostik).

Differentialdiagnoser bør inkludere polyneuropati (Guillain-Barré), myastenia gravis, borrelia.
 
 
 

Behandling
Antitoksin (modgift) kan anvendes i det tidlige stadie af sygdommen, hvor symptomerne endnu er i tiltagende. Behandlingen er derudover primært symptomatisk i form af respiratorbehandling og væsketerapi. Blandt voldsomme tilfælde med påvirket vejrtrækning er der en dødelighed på ca. 60 % uden behandling og 5 % ved intensiv terapi.
 
 
 

Vaccination
Der er udviklet en vaccine i USA, som dog ikke er kommercielt tilgængelig og er behæftet med en del bivirkninger.
 
 
 

Anden forebyggelse
God hygiejne ved konservering af fødevarer både industrielt og i hjemmet. Undgå at give honning til børn under 1 år, idet det kan indeholde sporer af C. botulinum. Person til person smitte forekommer ikke. Isolation er derfor ikke nødvendig. Toksinet inaktiveres af sollys (1-3 timer), varme (80°C i 30 min., 100°C i få min.) og hypoklorit 0,5 %.

 
 
 
 

Hyppighed
I 1999 blev der diagnosticeret 174 tilfælde af botulisme i USA. I Danmark har hjemmelavede fiskeretter været den primære årsag til botulisme. Epidemiologisk afdeling har siden 1980 registreret 5 tilfælde af botulisme erhvervet i Danmark.
 
 
 

Andet
Biologisk våbenbrug:
Den japanske hærs afdeling for biologiske kampstoffer (Enhed 731) fodrede fanger i Manchuriet under 2. verdenskrig med botulisme sporer, hvilket havde dødelig effekt. Som bioterror redskab kan toksiner endvidere spredes som aerosoler. Adskillige lande og terroristgrupper har således våbengjort botulisme toksiner. I 1995 fandt man store lagre i Irak, og en del af disse har tidligere været monteret i missiler med 600 km rækkevidde og i 180 kg bomber. Aum Shinrikyo sekten i Japan forsøgte forgæves gentagne gange fra 1990-1995 at sprede toksiner (der dog var uvirksomme) i Tokyos metro samt ved amerikanske baser i Japan.

While commercially canned goods are required to undergo a "botulinum cook" at 121°C (250 °F) for 3 minutes and so rarely cause botulism, there have been notable exceptions such as the 1978 Alaskan salmon outbreak and the 2007 Castleberry's Food Co. outbreak. Foodborne botulism has more frequently been from home-canned foods with low acid content, such as carrot juice, asparagus, green beans, beets, and corn. However, outbreaks of botulism have resulted from more unusual sources. In July, 2002, fourteen Alaskans ate muktuk (whale meat) from a beached whale, and eight of them developed symptoms of botulism, two of them requiring mechanical ventilation [1]. Other sources of infection include garlic or herbs[7] stored covered in oil,[2] chile peppers, improperly handled baked potatoes wrapped in aluminium foil [8], and home-canned or fermented fish. Persons who do home canning should follow strict hygienic procedures to reduce contamination of foods. Oils infused with garlic or herbs should be refrigerated. Potatoes which have been baked while wrapped in aluminum foil should be kept hot until served or refrigerated [8]. Because the botulism toxin is destroyed by high temperatures, home-canned foods are best boiled for 10 minutes before eating. Metal cans containing food in which bacteria, possibly botulinum, are growing may bulge outwards due to gas production from bacterial growth; such cans should be thrown away. Any container of food which has been heat-treated and then assumed to be airtight which shows signs of not being so (e.g., metal cans with pinprick holes from rust or mechanical damage) should also be discarded.

valign="top" width="450"> 
Andet
Biologisk våbenbrug:
Den japanske hærs afdeling for biologiske kampstoffer (Enhed 731) fodrede fanger i Manchuriet under 2. verdenskrig med botulisme sporer, hvilket havde dødelig effekt. Som bioterror redskab kan toksiner endvidere spredes som aerosoler. Adskillige lande og terroristgrupper har således våbengjort botulisme toksiner. I 1995 fandt man store lagre i Irak, og en del af disse har tidligere været monteret i missiler med 600 km rækkevidde og i 180 kg bomber. Aum Shinrikyo sekten i Japan forsøgte forgæves gentagne gange fra 1990-1995 at sprede toksiner (der dog var uvirksomme) i Tokyos metro samt ved amerikanske baser i Japan.

While commercially canned goods are required to undergo a "botulinum cook" at 121°C (250 °F) for 3 minutes and so rarely cause botulism, there have been notable exceptions such as the 1978 Alaskan salmon outbreak and the 2007 Castleberry's Food Co. outbreak. Foodborne botulism has more frequently been from home-canned foods with low acid content, such as carrot juice, asparagus, green beans, beets, and corn. However, outbreaks of botulism have resulted from more unusual sources. In July, 2002, fourteen Alaskans ate muktuk (whale meat) from a beached whale, and eight of them developed symptoms of botulism, two of them requiring mechanical ventilation [1]. Other sources of infection include garlic or herbs[7] stored covered in oil,[2] chile peppers, improperly handled baked potatoes wrapped in aluminium foil [8], and home-canned or fermented fish. Persons who do home canning should follow strict hygienic procedures to reduce contamination of foods. Oils infused with garlic or herbs should be refrigerated. Potatoes which have been baked while wrapped in aluminum foil should be kept hot until served or refrigerated [8]. Because the botulism toxin is destroyed by high temperatures, home-canned foods are best boiled for 10 minutes before eating. Metal cans containing food in which bacteria, possibly botulinum, are growing may bulge outwards due to gas production from bacterial growth; such cans should be thrown away. Any container of food which has been heat-treated and then assumed to be airtight which shows signs of not being so (e.g., metal cans with pinprick holes from rust or mechanical damage) should also be discarded.